logo4pl

Język strony

  • slide1.jpg
  • slider3.jpg
  • slider4.jpg
A A A

Zgłoszenie udziału – do 15.04.2018 (formularz zgłoszeniowy na stronie konferencji)

Przesłanie abstraktu (do 250 słów) – do 20.03.2018

Informacja o przyjęciu propozycji referatu – do 23.03.2018

Przesłanie referatu – do 15.04.2018

Przesłanie referatu do publikacji w recenzowanym tomie –  do 30.09.2018

Dokonanie opłaty za publikację w recenzowanym tomie – do 30.09.2018


Copyright © 2018 Modern Dimensions of English Philology. Wszelkie prawa zastrzeżone.