logo4pl

Język strony

  • slider0.jpg
  • slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg
A A A

Zgłoszenie udziału – do 31.03.2019 (formularz zgłoszeniowy na stronie konferencji)

Przesłanie abstraktu (do 250 słów) – do 04.03.2019

Informacja o przyjęciu propozycji referatu – do 10.03.2019

Przesłanie referatu – do 31.03.2019

Przesłanie referatu do publikacji w recenzowanym tomie –  do 30.10.2019

Dokonanie opłaty za publikację w recenzowanym tomie – do 30.10.2019


Copyright © 2019 Modern Dimensions of English Philology. Wszelkie prawa zastrzeżone.