logo4pl

Język strony

 • slide1.jpg
 • slider3.jpg
 • slider4.jpg
A A A

W dniach 13 – 19 kwietnia 2015 odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Online Nowy Wymiar Filologii - Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura zorganizowana przez Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Celem Konferencji było stworzenie platformy do spotkań oraz wymiany spostrzeżeń i doświadczeń z zakresu szeroko rozumianych języków, literatury, językoznawstwa, kultury z zastosowaniem nowej, innowacyjnej formy.

Przesłane artykuły zostały zamieszczone na stronie internetowej konferencji www.ndop.pwszplock.pl i były tam dostępne dla wszystkich zarejestrowanych uczestników w terminie 13 – 19 kwietnia 2015. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzymał swój login i hasło, które umożliwiły mu dostęp do publikowanych artykułów oraz wymianę poglądów i opinii w formie forum dyskusyjnego, znajdującego się pod każdym artykułem, w najbardziej odpowiadającym terminie w czasie trwania konferencji. Zaprezentowane referaty miały formę tekstową w formacie MS Word, nagrania video lub prezentacji PowerPoint z nagranym komentarzem głosowym zapisanej w formacie video.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Uczestniczyły w niej 104 osoby z 19 państw:

 1. Albania / Albania
 2. Algieria / Algeria
 3. Arabia Saudyjska / Saudi Arabia
 4. Gruzja / Georgia
 5. Hiszpania / Spain
 6. Indie / India
 7. Indonezja / Indonesia
 8. Korea Południowa / South Korea
 9. Łotwa / Latvia
 10. Macedonia / Macedonia
 11. Malezja / Malaysia
 12. Niemcy / Germany
 13. Pakistan / Pakistani
 14. Polska / Poland
 15. Rumunia / Romania
 16. Ukraina / Ukraine
 17. USA / USA
 18. Węgry Hungary
 19. Zjednoczone Emiraty Arabskie / United Arab Emirates

Uczestnicy konferencji reprezentowali 57 ośrodków naukowych:

 1. Łódź University, Poland, Polska
 2. Universitaet Regensburg, Germany, Niemcy
 3. AHE, Poland, Polska
 4. PWSZ Płock, Poland, Polska
 5. Emirates College for Advanced Education ECAE, United Arab Emirates, Zjednoczone Emiraty Arabskie
 6. King Saud University, Saudi Arabia, Arabia Saudyjska
 7. Scientific and Technical research Center for Arabic Language Development, Algeria, Algieria
 8. King Khalid University College of Arts and Education for Women, Saudi Arabia, Arabia Saudyjska
 9. Freie Universitat Berlin, Germany, Niemcy
 10. Souk-Ahras University, Algeria, Algieria
 11. National Library of Latvia, Łotwa
 12. Government Engineering College, Palanpur, India, Indie
 13. Faculty of Letters, Babes-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania, Rumunia
 14. Houma Language Project, USA
 15. Uniwersytet Rzeszowski, Poland, Polska
 16. URSL & CRSTDLA, Algeria, Algieria
 17. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Poland, Polska
 18. Dunărea de Jos University of Galaţi, Romania, Rumunia
 19. NKJO Zakopane, Poland, Polska
 20. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland, Polska
 21. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Poland, Polska
 22. Uniwersytet Warszawski, Poland, Polska
 23. Sokhumi State University, Georgia, Gruzja
 24. Mohamed Lamine Debaghine University, Setif, Algeria, Algieria
 25. UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia), Spain, Hiszpania
 26. Uniwersytet Śląski, Poland, Polska
 27. Sungkyunkwan University, South Korea, Korea Południowa
 28. Politechnika Koszalińska, Poland, Polska
 29. Uniwersytet Jagielloński, Poland, Polska
 30. Uniwersytet Wrocławski, Poland, Polska
 31. Kyiv National Linguistic University, Ukraine, Ukraina
 32. Uniwersytet Zielonogórski, Poland, Polska
 33. Kirovograd State Pedagogical University named after Vynnychenko, Ukraine, Ukraina
 34. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Poland, Polska
 35. LO w Rabce-Zdroju, Poland, Polska
 36. IBN Khaldoun University of Tiaret, Algeria, Algieria
 37. Universiti Utara Malaysia, Malezja
 38. Zespół Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz "Kasi" w Warszawie, Poland, Polska
 39. Uniwersytet Gdański, Poland, Polska
 40. Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Poland, Polska
 41. Babeş-Bolyai University, Romania, Rumunia
 42. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Poland, Polska
 43. IMS Unison University, Dehradun, India, Indie
 44. Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India, Indie
 45. Surabaya State University, Indonesia, Indonezja
 46. Indian Institute of Technology Delhi, New Delhi, India, Indie
 47. Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Department of English Studies, Hungary, Węgry
 48. European University of Tirana, Albania, Albania
 49. Uniwersytet w Białymstoku, Poland, Polska
 50. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poland, Polska
 51. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Poland, Polska
 52. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Poland, Polska
 53. University American College Skopje, School of Foreign Languages, Macedonia, Macedonia
 54. University of Latvia, Latvia, Łotwa
 55. Academy of Language Studies, Universiti Teknologi MARA Perlis, Malaysia, Malezja
 56. Indonesia University of Education, Indonesia, Indonezja
 57. Ghazi University, Pakistani, Pakistan

W czasie konferencji przedstawiono 58 wystąpień, które zostały podzielone na sekcje tematyczne i językowe (językami konferencji był język polski i język angielski): Nauczanie i uczenie się / Teaching and Learning, Języki i językoznawstwo / Languages and Linguistics, Literatura / Literature, Kultura / Culture.

Jako wystąpienia plenarne został zaprezentowany niezwykle interesujący referat Pani Profesor Barbary Lewandowskiej-Tomaszczyk pt. „Language and Computer-Mediated Communication” oraz kilkuetapowy e-warsztat Pani Profesor Kamili Turewicz pt. „Zdolności poznawcze, schematy wyobrażeniowe, znaczenie: od śniadania do myślenia”.

Zamieszczone referaty i prezentacje stały się źródłem różnorodnych przemyśleń, analiz i dyskusji, czego wyrazem było 150 komentarzy umieszczonych przez Uczestników.

Wszystkie artykuły zaprezentowane na konferencyjnej stronie internetowej zostaną opublikowane w formie recenzowanego tomu pokonferencyjnego, którego przewidywany rok wydania to 2016.

Mamy nadzieję, że Międzynarodowa Konferencja Online Nowy Wymiar Filologii - Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura stanie się wydarzeniem cyklicznym, goszczącym z każdym rokiem coraz więcej uczestników i prezentującym, tak jak to miało miejsce w roku 2015, niezwykle ciekawe materiały.


Copyright © 2018 Modern Dimensions of English Philology. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: tworzymyzpasja.pl